Den Fynske Operas Lars Waage Pris

Prisen uddeles hvert andet år (operasæson) og blev første gang uddelt i 2008.
 

Prismodtagere:

2008 Kiki Brandt, sopran

2010 Magnus Vigilius, tenor

2012 Thomas Storm Hansen, baryton

2014 David Danholt, tenor

2016 Mette-Maria Øyen, sopran 

2018 Charlotte Haugaard, sopran

2020 Emma Oemann, mezzosopran

2023 Alexander Fjord Nielsen, baryton


 Fundats:

Prisen uddeles til en yngre sanger, som har medvirket i en operaforestilling på Den Fynske Opera i perioden siden sidste prisuddeling, og som her har ydet en talentfuld, kunstnerisk præstation ud over det sædvanlige. 

Prisen er på kr. 25.000,- og skal af prismodtageren anvendes til videreuddannelse/rejse eller lignende. Prisen uddeles hvert andet år, første gang i foråret 2008. 

Prisen kan ikke søges

Prismodtageren vælges af et 3-mands udvalg bestående af den til enhver tid siddende operachef, formanden for interesseforeningen Opera Fyn samt en tredje person udpeget af de to først nævnte. 

Den nødvendige startkapital, kr. 30.000,-, sikres ved ligelige indbetalinger fra henholdsvis Den Fynske Opera og interesseforeningen Opera Fyn. Herefter forpligter begge institutioner sig til et årligt tilskud, som kan sikre den fremtidige uddeling af prisen.