I 2018 blev alle fynske gymnasier inviteret til at overvære en opførelse af Cosi Fan Tutte. To forestillinger mandag den 12. marts 2018 blev i alt overværet af 403 elever fra Midtfyns Gymnasium (40 elever), Tornbjerg Gymnasium (86 elever), Sct. Knuds Gymnasium (19 elever), Faaborg Gymnasium (15 elever), Vestfyns Gymnasium (18 elever), Mulernes Legatskole (111 elever) og Ollerup Efterskole - Sang & Musik (114 elever).

Cosi Fan Tutte

Operaens producent ”Nontardar” havde kortet operaen ned til ca. to timer inkl. pause mod normalt mere end tre timer. Handlingen blev løbende introduceret af Don Alfonso på dansk. Det går igen i mange kommentarer, at det var en god beslutning:

Det var rigtig fint, at der var en fortæller, som sang og fortalte på dansk - en rigtig god måde at have både national- og originalsproget med på.

Dermed var det muligt at følge operaens italienske sang uden overtekster. At operaen i sig selv samtidig er morsom, gjorde den til et perfekt valg til Operania.

Enkelte elever gav dog udtryk for, at de manglede overtekster, eller at operaen blev sunget på dansk: ”Det lød smukt, men ærgerligt, at vi ikke havde en idé om, hvad de sang - Jeg tabte bare tråden, når de slog over i italiensk.” 


Introducerende besøg på skolerne

Samtlige klasser fik i slutningen af februar besøg af Den Fynske Operas Operachef og baryton, Thomas Storm, og pianist, Jakob Beck. Her blev fortalt generelt om opera og mere specifikt om Cosi Fan Tutte. Af de senere tilkendegivelser fra eleverne fremgår, at dette blev taget godt imod, men måske blev forventningerne sat for højt:

Eleverne sagde bl.a. at deres forventninger ikke stemte helt overens med den reelle oplevelse.”

 Det fremhæves, at besøget gav indsigt i en verden, som eleverne ikke havde kendskab til, ligesom gennemgangen af operaen gjorde det nemmere at følge handlingen, som blev sunget på italiensk. 

”Det introducerende besøg var rigtig godt. Dels blev handlingen introduceret, hvilket styrkede elevernes oplevelse ved forestillingen, dels stiftede eleverne bekendtskab med passionerede musikere, og dels kunne eleverne i dialogen komme rundt om ikke bare opera, men om hele den musikalske scene fra uddannelse til produktion, til musikoplevelse og til musikpolitik. Her blev tiden hurtigt for knap!”

Forestillinger kl. 13.00 og 19.30 den 12. marts 2018

For mange af eleverne var det deres første operaoplevelse, hvilket også går igen i flere af de svar, eleverne har givet om Operania. Eleverne havde både positive og negative kommentarer til forestillingen.

Blandt de positive:

”Det var en fed oplevelse - fine stemmer - god idé, at sangerne skulle ligne gymnasieelever - fantastisk, komisk og relaterende - jeg så, at man kan lave opera uden de store midler - jeg fik en god oplevelse af, hvordan en operaforestilling foregår - musikken og sangene var meget stemningsfyldte – sjovt at opleve en så ”bar” opera - meget dygtige sangere - interessant at se noget nyt - det var komisk, og stemningen var god – det var et flot arbejde, dog ikke min genre, men virkelig smukt - en flot forestilling - deres sang var fantastisk - skide godt stykke og virkelig interessant.”

Blandt de negative:

Underligt, at lyset ikke blev slukket i salen - der var for varmt i salen - scenen var en smule kedelig og ”tør”, kunne godt have været flere rekvisitter/kulisser - kedeligt efter 10 minutter, hvor det blev ret tamt og tyndt -totalt mærkværdigt, jeg har aldrig oplevet noget lignende.”
 

Artist Talk

Efter forestillingerne var de medvirkende til rådighed for en debat med eleverne, som syntes det var interessant at opleve de medvirkende som ”almindelige” mennesker:

”De grinede og gjorde det sjovt i stedet for bare at stå - her kunne man lære mere om selve forestillingen, også om processen bag - det var meget stille og roligt og helt nede på jorden, og de var meget åbne for alle slags spørgsmål.”
 

Overordnede betragtninger fra skolerne

De enkelte skoler er blevet anmodet om at foretage en evaluering af Operania. I forbindelse hermed er der fremkommet mange overordnede betragtninger fra de involverede lærere.

”Set i forhold til koncentrationsevnen for selv 1.g elever, var det en stor succes. Der skal ikke meget til, før de sidder og zapper væk. Det var som forventet en lidt fremmed verden for dem, og de går nok ikke fra projektet med en anden musiksmag, end den de kom med. Men jeg tror, det er en oplevelse, de ikke glemmer, og de vil være mere forstående og lydhøre næste gang, de møder opera.”

 ”Mødet med det professionelle musikmiljø er godt for eleverne, og som skole er vi meget glade/taknemmelige for jeres initiativ, og vi deltager gerne igen, hvis lejligheden byder sig.”

”Det har været et meget udbytterigt og spændende miniforløb som supplement til den daglige undervisning.”

”Opera er et emne, vi som musiklærere sjældent har mulighed for at introducere eleverne for live, så i den forbindelse er Operania perfekt! I forhold til undervisningsbekendtgørelsen i musik er vi forpligtede til kontakt med det øvrige musikliv, med Operania føjes en ny dimension til denne fordring.”

Finansiering af Operania 2018

Operania 2018 blev gennemført med støtte fra Den Faberske Fond, Oticonfonden, Marius Pedersens Fond, Aage og Johanne Louis-Hansen fond og Augustinusfonden.