Hvorfor Den Fynske Operas Venner? Hvad laver denne institution egentlig? Ja, det spørgsmål blev jeg stillet engang i 2019. Jeg gjorde det dummeste, man kan, jeg gik i forsvar. Himlede op med dette og hint.

I stedet burde jeg have svaret, meld dig ind i vores forening og døm selv. Men det gav mig alligevel lidt at tænke over. Noget, som vi også i bestyrelsen indimellem – ret ofte – diskuterer.

Hvorfor er ”Opera Fyn” eller nu ”Den Fynske Operas Venner” i sin tid blevet til?

Det står i formålsparagraffen, som jeg allerede vil citere her i begyndelsen af min beretning: ”Formålet er gennem et samarbejde med den selvejende institution ”Den Fynske Opera” at fremme opførelse af opera på Fyn, herunder ny samt eksperimenterende opera.”

To vigtige ord står i formålsparagraffen, ”samarbejde” og ”fremme”. Hvordan gør vi alle i foreningen det bedst? Man kunne f.eks. stille spørgsmålene:

Ved at komme til forestillingerne, om de så falder i vores smag eller ej?

Ved at fortælle operachefen hvilke forestillinger, vi gerne ser opført her på stedet?

Ved at være spydspids over for Odense Kommune sammen med operachefen?

Ved at, ja, hvad tænker vi i fællesskab?  - Tænk jeg tror, vi bare skal ”keep it simple”. Jeg tror denne solide forening bestemt har sin gang her på jorden:

Fordi vi synes, det er rart at være sammen.

Fordi vi efterhånden er begyndt at lære hinanden at kende, og derved er sammen om fælles musikinteresse.

Fordi vi kan lide det her sted, og fordi vi for alt i verden ikke vil miste det. Fordi vi gerne vil medinddrages. Med meget mer’

Den Fynske Opera har sin berettigelse, og det forpligter. Så lad os sammen blive ved med at samarbejde om og med Operaen. Og det får mig elegant til det næste punkt.

Samarbejdet har resulteret i at frivillige i foreningen påtager sig opgaver her i Operaen.

Hænger plakater op til ”Lille Soldat”. Jeg forestiller mig Jens Erik Kornbech og John Wozny balancerende på en stige – ja, de to har høstet megen ros for deres indsats.

Kontrollerer billetter. Her så vi i efteråret 2019 Lis Andreasen billettere, og hun bidrog med meget mere.

Er behjælpelige når Den Kulturelle Rygsæk fra Faaborg – Midtfyn Kommune sender masser af børn i operaen for at se ”Elskovsdrikken”

Måske kan vi hjælpe til i baren????

Mathias Hedegaard er boligløs. Dvs. det er han ikke længere. Operachef Thomas Storm overvejer at indrette en lille del af sit hus til ”Bed and Breakfast”, med uden breakfast dog. Tror jeg nok. Nu bor Mathias Hedegaard i hvert fald hos Thomas Storm og familie i dette forår.

Og nu kommer ideen så igen. Den var meget spontan, sidst jeg lancerede den ved en generalforsamling på dette sted. Men det lykkedes så nemt at finde logi til operasangeren Jesper Bruun Jensen, da han var med i ”Maskerade” for nogle år siden. Og nu skal Jesper Bruun Jensen så for tredje gang bo hos disse gæstfrie værtsfolk.

Så det handler om, at hvis nogle af jer har rum til overs til en operasangers overnatning, så kontakt os endelig.

Opgaverne vil i 2020 blive meget mere konkrete. Så I må meget gerne meddele os, om I har lyst til at bidrage med frivilligt arbejde. Vi ved godt, at I måske allerede gjorde det ved sidste års generalforsamling. Men meget er sket siden da, så gør det gerne igen. Allervigtigst skal vi sammen udbrede det glade budskab om, at Den Fynske Operas Venner eksisterer og har det så godt takket være dens ungdommelighed.

Tag et postkort, når der igen udkommer nye opdaterede af slagsen og inviter én i jeres omgangskreds med herind. Til opera, til fællessang, til operacafé m.m. Fortæl om Den Fynske Opera og alle dens medlemsfordele på så mange niveauer. Vær med til at være ambassadører for Den Fynske Opera. Den er det værd.

Det er stadig misundelsesværdigt at være med i bestyrelsen. Så inspirerende. Jeg glæder mig, som jeg også sagde sidste år til alle vores møder.

Bestyrelsessammensætningen

I foråret 2019 efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen for ”Den Fynske Operas Venner” sig med Carsten Andersen som kasserer, Kirsten Wind Retoft som næstformand, Jens Erik Kornbech og Ulrik Hedegaard som øvrige bestyrelsesmedlemmer og Jakob Hvidt og Rasmus Tofte-Hansen som suppleanter, og jeg blev formand.

Operachefen for Den Fynske Opera er også tilknyttet vores bestyrelse. Og formanden for ”Den Fynske Operas Venner” er også eksternt medlem af Den Fynske Operas bestyrelse, uden stemmeret, men med taleret. Så her er kommunikation på mange niveauer.

Så tak i alfabetisk orden til Carsten Andersen, Ulrik Hedegaard, Jakob Hvidt, Jens Erik Kornbech, Kirsten Wind Retoft og Rasmus Tofte Hansen. Vi løfter i flok i bestyrelsen, som sagt. Strukturen er flad.

Hvad er der sket i sæson 2019/20 på Den Fynske Opera?

Først omtale af nyskabelserne på Den Fynske Opera

Opera for ældre, ”Glemmer du – så husker jeg”: En række fællessangskoncerter for ældre på plejecentre på Fyn.

Opera for børn mellem 6 og 8 år: ”Elskovsdrikken” opførtes i en børnevenlig udgave af 45 minutters varighed.

Opera for babyer mellem 0 og 2 ½ år, ”Hjertelyd”: Gæstespil af Den Jyske Opera. I et samarbejde med Nørregaards Teater præsenterede Den Fynske Opera for babyer og mindre børn.

Morgensang kl. 9.30: På scenen i Ny Vestergade i HCA Festivals-ugen i august.

Den Fynske Operas nye ensemble består af sopranen Dénise Beck og tenoren Mathias Hedegaard, som begge er tiltrådt her i 2020.

Foredrag i Den Fynske Opera, ”Med H.C. Andersen i Operaen”: Et samarbejdsprojekt mellem Den Fynske Opera og Den Fynske Operas Venner. Vi kunne opleve operaeksperten Henrik Engelbrecht fortælle om sin bog den 22. februar 2020.

.

”Operania” – Opera for unge – finder sted hvert andet år, dvs. i lige år. Forestillingen gymnasieeleverne er inviteret med til er ”Die Weisse Rose”, Rasmus Tofte Hansen, musiklærer på Vestfyns Gymnasium, vil orberede elever på det musikalske univers.

Og i år har vi valgt, at gymnasieeleverne inviteres herind til en almindelig forestilling, så hvis I har billetter til en og anden forestilling kan I risikere at komme i selskab med gymnasieelever fra Odense Katedralskole, Tornbjerg Gymnasium, Midtfyns Gymnasium, Vestfyns Gymnasium eller Faaborg Gymnasium.

Vi har søgt fondsmidler til ”Operania” også denne gang, og igen er vores ansøgning blevet vel modtaget, så vi er økonomisk dækket ind. Der er søgt 60.000 kr. og vi får det til at løbe rundt med ca. 40.000 kr.

Også denne forestilling måtte desværre aflyses grundet Corona.

”Operanissimo”

En nyskabelse, som vi opfandt i efteråret 2019. Opera for skoleelever i indskolingen.

Vi har valgt ”Det STØRSTE og det mindste”, som Povl Christian Balslev (organist i Vor Frue Kirke i Svendborg) er idémager og komponist til. Denne lille opera for de mindste blev spillet i Naturama i Svendborg i sensommeren 2019.

Og det allerbedste er, at der allerede er ved at få styr på økonomien til dette projekt også.

Det skyldtes, at vi den 30. december 2019 fik besked om at ”Operaens Venners Fond” havde doneret 30.000 kr. til ”Operania”. Stor glæde, men vi havde jo lige fået ”Operania” til at løbe rundt ved at spare hist og pist.

Så jeg ringede til fondsbestyrer Ida Ravn, og præsenterede mig. Hun svarede bare grinende. ”Nå er det dig, vil du nu igen fordele midlerne anderledes?” Ja, det var min pointe. Og det fik vi lov til. Vi skulle bare huske at invitere bestyrelsen herover, så vil en medarbejder gerne skrive i Ascolta, hvad der sker på Den Fynske Opera. Det lovede jeg.

Sidste gang brugte vi Operaens Venners midler til Knud Romers ABC, og det viste sig at være en god idé.

Nyhedsbreve

Vi har udsendt nyhedsbrev i juni 2019, i september 2019, i november 2019 og i januar 2020.

Generalforsamlingen finder for 8. gang sted her, hvor Den Fynske Opera holder til.

Tak til generalforsamlingens dirigent John Wozny, som igen styrer os sikkert igennem generalforsamlingen, og tak til Erik Rahn Jensen og til Niels Christian Resting for revision.

På det her sted har jeg flere gange i min beretning fortalt en børnehistorie. Jeg har også her til jul været hjælpenisse i forbindelse med ”Jul i Valhal” - Odense Symfoniorkesters julekoncert i 2019, hvor der også medvirker skoleelever fra 3. og 4. klasser som kor. Mellem 300 og 350 skolebørn om fredagen og andre 350 om lørdagen.

Jeg modtog om fredagen en klasse og opdager, at i spidsen for denne klasse er en af mine gamle elever, nemlig Mette Nissen. Om lørdagen kom en dreng imod mig, gav mig ”high five” og så sagde han ”Hej Mettes gamle musiklærer, og så så han stolt op på mig og udbrød: ”I dag er jeg med fra et kirkekor, i går var jeg bare med sammen med min klasse. Og  det her er så sjovt.”

Vi må håbe, han også finder vej til Den Fynske Opera.

Og så til allersidst et citat fra en kronik i Politiken fra den 20. januar 2020 skrevet af blandt andre Kasper Holten. ”Kunsten former de fortællinger, som intet menneske eller samfund kan være foruden. De handler om, hvem vi er, hvorfor vi er her, og hvor vi kommer fra.”

Tak for denne sæson til os alle.

 

Fra den 12. marts til her den 27. september er der sket meget på Den Fynske Opera. Ida Fogh Kiberg er tiltrådt som kunstnerisk leder. Kim Bakdal Jensen er tiltrådt som administrativ chef. Velkommen til jer begge. Vi har allerede samarbejdet tæt, fordi Corona giver så mange udfordringer.

”Operania” med opførelse af ”Die Weisse Rose” blev som sagt aflyst, og i stedet har vi tilbudt gymnasierne ”Askepot” her i efteråret. Det har været besværligt, fordi der kun må være 100 publikummer til hver forestilling.

Økonomien hænger fint sammen, fondspengene til ”Die Weisse Rose” fik vi lov at overføre til ”Askepot”. 116 gymnasieelever har tilmeldt sig fra Tornbjerg Gymnasium, Midtfyns Gymnasium, Mulernes Gymnasium og Vestfyns Gymnasium.

”Operanissimo” Børneopera for indskolingen – det nye tiltag – lever, og vi har været så heldige at få flere fondspenge, end vi har søgt om. Vi har fået 8.000 kr. mere, end hvad vi har søgt om. Poul Christian Balslev har ideer til anvendelse. Video, udvidet undervisningsmateriale etc.

Forestillingen ”Det STØRSTE og det mindste” spiller for skolebørn i indskolingen i februar 2021.

 

Og så erindrer jeg om, at den næste generalforsamling finder sted tirsdag den 23. februar 2021 kl. 17.30 med efterfølgende operafest. Tak til alle, fordi vi ikke har skullet tilbagebetale penge til spisning fra operafesten den 12. marts. Det har lettet vores arbejde enormt.

Det har været et mærkeligt Corona-år. Jeg håber, vi snart kan vende tilbage til mere normale tilstande. Men lige nu tyder ikke meget på det. Kresten Schultz Jørgensen skriver i Berlingske Tidende den 27. august i år:

”Det er et særligt dansk problem, at vi bruger begreberne ”kunst” og ”kultur”, som om de var synonyme, hvilket de ikke er.” ”Kunsten er udemokratisk, ufolkelig og hamrende elitær i hænderne på dem, der risikerer deres liv for den.” og til allersidst skriver han. ”Kulturlivet skal ledes, men kunsten leder os.”

På bestyrelsens vegne, Inger Krarup